Wie zijn we

Team

Rudi Mattheus

Rudi Mattheus

Rudi is als initiatiefnemer en oprichter verantwoordelijk voor het algemeen gebeuren en de externe contacten van de Stichting.

Hij heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het specifieke vraagstuk van de zorgplanning en geeft hier met veel enthousiasme leerrijke informatiesessies over.

Wij citeren graag zijn enthousiasme: 'De AXIS Stichting is de enige Stichting die gemaakt is voor de gewone man. Wij vragen geen minimumbedragen en geven de mogelijkheid aan de inbrengers om te bepalen wat er met hun centen moet gebeuren na het overlijden van de beschermde persoon.
Wij zijn hierin uniek. Geen enkele andere stichting biedt, bij ons weten, deze mogelijkheid.'

Tom Callewaert

Tom Callewaert

Tom Callewaert is als medevennoot actief betrokken bij alle initiatieven die door het accountantskantoor worden genomen.

Zijn sociale ingesteldheid is alvast duidelijk: 'Zoals Rudi ben ik ervan overtuigd dat een vennootschap meer is dan alleen maar een vehikel om een inkomen uit te halen. Als eigenaars dragen wij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Door het oprichten van de Stichting vullen wij alvast een vacuüm op en bieden wij een unieke oplossing voor de mensen die geconfronteerd worden met de problematiek van onze doelgroepen.' 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.