Artikels

Beste VZW's uw schenkingen kunnen in gevaar zijn

Beste VZW's uw schenkingen kunnen in gevaar zijn

Door het nieuwe erfrecht worden veel successieplanningen grondig door elkaar geschud. De verschillende aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat een gedeelte van de schenking zal moeten worden terugbetaald. Uiteraard zijn er diverse oplossingen om hieraan te ontsnappen.

Lees meer

Burgerlijke Maatschap: nu ook volledige boekhouding

Burgerlijke Maatschap: nu ook volledige boekhouding

Wanneer er sprake is van een splitsing van blote eigendom en vruchtgebruik binnen uw burgerlijke maatschap, zal u vanaf 1 juni een gedetaillleerde boekhouding moeten voeren.

Lees meer

Kan een beschermde persoon nog schenken?

Kan een beschermde persoon nog schenken?

Vandaag de dag kan men stellen dat het goed beheer van een vermogen eveneens inhoudt dat de eigenaar van dit vermogen de nodige stappen onderneemt om er voor te zorgen dat zijn of haar erfgenamen zo weinig mogelijk successierechten moeten te betalen bij zijn of haar overlijden. Dit kan onder andere gebeuren aan de hand van schenkingen.

Lees meer

Spaarrekening openen voor (verlengd) minderjarigen

Spaarrekening openen voor (verlengd) minderjarigen

Persoonlijk denken wij dat zeker voor verstandelijk beperkte kinderen die in een staat van verlengde minderjarigheid zijn dit geen goede oplossing is. Waarom, dat leest u hier.

Lees meer

Verlengd minderjarigen in het nieuwe beschermingsstatuut

Verlengd minderjarigen in het nieuwe beschermingsstatuut

Van verschillende ouders horen wij tijdens onze seminaries dat volgens hun notaris het nieuwe beschermingsstatuut mogelijks een oplossing biedt voor het successieprobleem waarmee deze personen worden geconfronteerd.

Lees meer

Infoavond voor ouders met een verstandelijk gehandicapt kind

Infoavond voor ouders met een verstandelijk gehandicapt kind

Op 8 mei hebben wij het genoegen om als gastspreker uitgenodigd te zijn in De Lovie, een gerenommeerd centrum voor personen met een verstandelijke handicap in Poperinge.

Lees meer

Familiale planning voor verstandelijk gehandicapte personen

Familiale planning voor verstandelijk gehandicapte personen

Wij zijn fier dat wij jullie de geboorte kunnen melden van onze baby: 'Familiale planning voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Hoe moet het verder als wij er niet meer zijn?'

Lees meer

Resultaten onderzoek naar inclusie op de werkvloer

Resultaten onderzoek naar inclusie op de werkvloer

Wij hebben al gemeld dat wij de eer hadden om onze kleine bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk congres SO2014 dat georganiseerd werd naar aanleiding van Special Olympics 2014. De vraag die daarbij centraal stond was: 'Wat is inclusie?' en meer bepaald werd de focus gelegd op de vraag hoe dit kan gerealiseerd worden in een werkomgeving.

Lees meer

Waarom is AXIS Stichting de beste oplossing voor demente personen?

Waarom is AXIS Stichting de beste oplossing voor demente personen?

Zoals u waarschijnlijk zelf al heeft vastgesteld bij gesprekken met andere adviseurs of in de literatuur bestaan er in de praktijk diverse oplossingen die u moeten toelaten om met de nodige gemoedsrust uw demente partner achter te laten. Helaas moet er hiervoor bij de meeste oplossingen voldaan worden aan zovele niet-voorzienbare voorwaarden dat het onmogelijk is om te zeggen of uw planning wel effectief zal slagen.

Lees meer

Uitbreiding van ons website

Uitbreiding van ons website

Teneinde u als gebruiker de mogelijkheid te geven om alle informatie die wij schrijven rond deze specialisatie snel terug te vinden, hebben wij alles ondergebracht in een totaal nieuw onderdeel van onze website.

Lees meer

Voetbal voor VBP

Voetbal voor VBP

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.

Lees meer

Nooit geld storten op de rekening van een wilsonbekwaam kind/persoon

Nooit geld storten op de rekening van een wilsonbekwaam kind/persoon
Op onze infoavonden geven we dikwijls aan ouders mee om nooit geld op een rekening te storten van hun wilsonbekwaam kind. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat dit in een paar uitzonderingsgevallen toch zal aangewezen zijn.

In dit artikel willen wij de problematiek aankaarten en een valabel alternatief geven dat veel meer gemoedsrust zal meebrengen.

Lees meer

Perspectief 2020 en de persoonsvolgende financiering

Perspectief 2020 en de persoonsvolgende financiering

Wanneer wij op infoavonden even de rondvraag doen wie op de hoogte is van 'Perspectief 2020' en van het ontwerpdecreet betreffende de persoonsvolgende financiering, dan bekijken de meesten ons, om niet te zeggen iedereen, alsof wij van een andere planeet komen.

Lees meer

Ronde Van Schoonderhage

Ronde Van Schoonderhage

Schoonderhage is een vereniging die voorziet in opvang en huisvesting van mensen met een mentale handicap. Schoonderhage is erkend door en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.