Verslaafden


Situatieschets

U bent gehuwd en heeft een dochter van 23 jaar. Dit meisje is drugsverslaafd.

U bezit een gezinswoning van € 300.000 en een spaarboekje van € 200.000.

Het probleem situeert zich hierbij uiteraard niet in het beperken van successierechten maar in het vermijden dat er een vermogen in handen komt van het verslaafde kind waarmee zij haar verslaving zou kunnen bekostigen en zelfs verder opdrijven.

Gevolgen

Het eerste probleem situeert zich op het moment van overlijden van uzelf of uw partner. Op dat ogenblik verwerft u als langstlevende het vruchtgebruik van de nalatenschap en uw dochter de blote eigendom.

Strikt juridisch kan zij hiermee niets aanvangen. De kans dat iemand immers ooit een blote eigendom wilt kopen is heel klein.

Zij kan proberen om de omzetting van het vruchtgebruik te vragen om volle eigenaar te worden. Dit is echter geen absoluut recht en moet door de rechtbank goedgekeurd worden.

Logica gebiedt ons te zeggen dat een rechter dit gaat afwijzen.

Wij zitten dus in volgende situatie ingevolge het overlijden:

  • u heeft de helft van de eigendommen in volle eigendom
  • de andere helft heeft u in vruchtgebruik en uw dochter in blote eigendom
Het probleem stelt zich dan uiteraard wanneer u komt te overlijden. Uw dochter wordt volle eigenaar van het huis en van de geldsom en kan er mee doen wat zij wilt.

Bedoeling is uiteraard dat dit vermogen niet wordt aangewend voor haar verslaving.

 

Oplossing

In deze situatie zouden wij aan de ouders zeker aanraden van een optioneel uitgebreid keuzebeding op te nemen. Dit stelt, bij overlijden van de eerste partner, de langstlevende in staat stelt om een keuze van de goederen uit de nalatenschap te maken.

Indien de verslaafde dochter op het ogenblik van dit overlijden nog niet beschikt over nakomelingen zou een mogelijke piste zijn om te kiezen voor de gehele nalatenschap in volle eigendom.

Dit laat toe aan de langstlevende om te doen wat hij wilt met deze goederen.

Ondertussen wordt de langstlevende ouder en stel dat hij dient opgenomen te worden in een zorginstelling. Op dat ogenblik zou hij er kunnen voor opteren om de gezinswoning te verkopen zodat hij enkel nog beschikt over een geldsom van € 300.000 (verkoop) + € 200.000 (spaarboekje) = € 500.000.

Vervolgens beslist de langstlevende om, via testament, deze totale som over te laten aan de Stichting met als last om dit geld om te zetten in een verzekering ten gunste van de dochter met een maandelijkse (lijfrente) uitkering.

Besluit

Dankzij deze strategie vermijdt u dat het kind direct over een belangrijke som geld zou beschikken en anderzijds zorgt u er op die manier voor dat zij maandelijks een mooi bedrag heeft om in haar onderhoud te voorzien.

Opmerking

In de huidige stand van de wetgeving moet de dochter, als enig kind, 50% van de erfenis krijgen. Dit dient zij te vorderen voor de rechtbank. In onze oplossing is voorzien om haar te ontmoedigen om deze stap te zetten maar je weet maar nooit wat er in deze mensen hun hoofd omgaat. Uiteindelijk gaat zij steeds deze 50% krijgen maar dan ook niet meer.

Gezien haar wettelijk erfrecht gaan we dus nooit een 100% sluitende oplossing kunnen maken maar op deze manier heeft u dan toch tenminste voor 50% uw vermogen vastgezet om in de toekomst in haar onderhoud te voorzien.

Home
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.