Personen met een dementie


Situatieschets

U bezit, samen met uw partner, die lijdt aan dementie, van 73 jaar, een gezinswoning van € 300.000 en een spaarboekje van € 350.000.

Wij gaan er bovendien van uit dat uw partner zijn gezondheidstoestand niet meer toelaat om nog een buitengerechtelijke beschermingsmaatregel uit te werken want in dat geval was de situatie vrij eenvoudig op te lossen.

Uw enig kind heeft bovendien ‘een gat in zijn hand' waardoor u niet direct geneigd bent om hem een vermogen toe te schuiven om voor zijn demente vader te zorgen indien u er niet meer bent.

Gevolgen

U weet op vandaag dat, wanneer er iets met u mocht gebeuren, dat:

  • Uw partner die lijdt aan dementie permanent zal moeten worden opgenomen in een instelling.
  • Hij hiervoor een budget van € 1.000 nodig heeft bovenop zijn pensioen.
  • Wanneer u niets plant, hij het vruchtgebruik zal hebben van de 50% van de gezinswoning en 50% van de spaarrekening.
  • Hij de overige 50% in volle eigendom zal hebben.
  • Zijn levensverwachting maximaal nog 10 jaar is.

Oplossing

Na overleg met de planningsadviseur van de AXIS Stichting beslist u om het maximaal benodigde budget dat uw partner zou nodig hebben, mocht er morgen met u iets gebeuren, te schenken onder vorm van een fonds op naam van uw partner.

Dit bedrag bedraagt 12 maand x 10 jaar x € 1.000 = € 120.000.

De (fiscale) kostprijs hiervan is 5.5% of € 6.600.

Hetgeen over blijft op het ogenblik van het overlijden van uw partner zal naar uw kind gaan tegen een fiscale kostprijs van 3%. U zou zelfs kunnen bedingen dat hij dit vermogen gespreid krijgt over een periode van x jaar zodat het gevaar niet bestaat dat hij alles in één keer verbrast.

Alleen al op dit restsaldo zal de fiscale winst 24% bedragen. Het voornaamste is echter dat u zeker bent dat de AXIS Stichting dit fonds doelmatig zal besteden aan uw partner waardoor die nooit middelen of verzorging zal tekort komen.

Besluit

U ziet dat u, door gebruik te maken van de AXIS Stichting, verschillende doelstellingen in één keer kan realiseren:

  • U zorgt ervoor dat uw partner niets tekort komt
  • U kan ervoor zorgen dat uw kind niet in 1 keer een belangrijk bedrag in zijn handen krijgt
  • U optimaliseert uw successiebelasting

 

Home
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.