Verstandelijk beperkte personen


Situatieschets

U heeft als weduwe van 75 jaar 2 kinderen: Jan die verstandelijk beperkt is en Mia die gezond is en zelf ook een gezin heeft.

U bezit een gezinswoning van € 300.000 en een spaarboekje van € 350.000.
U heeft een behoorlijk pensioen waarmee u ruimschoots kan voorzien in uw dagelijkse behoeften.

U wenst drie zaken geregeld te zien:

 • Zorgen dat Jan nooit iets tekort komt voor zijn verzorging
 • Zorgen dat, als gevolg van de nalatenschap, de tegemoetkomingen van Jan niet worden aangetast
 • In geval van vooroverlijden van Jan: minimale fiscale belasting van zijn nalatenschap

Gevolgen

Laat ons eerst even de successieproblematiek bekijken.

In geval u niets regelt dan zullen Jan en Mia bij uw overlijden elk de helft van de gezinswoning en elk de helft van het spaarboekje krijgen.

Hierop zullen volgende successierechten verschuldigd zijn:
 • Jan: € 21.810
 • Mia: € 23.250
Doordat Jan nu bovendien voor 50% mede-eigenaar is in een woning (die mogelijk verhuurd wordt) riskeert hij bovendien dat er een vermindering zal zijn van zijn tegemoetkomingen.

Indien Jan bovendien ooit komt te vooroverlijden zal zijn vermogen er als volgt uit zien:
 • 50% van de woning of € 150.000
 • 50% van het spaarboekje minus de successierechten of € 175.000 - € 21.810 = € 153.190
Dit zal volledig vererfd worden door Mia en geeft aanleiding tot volgende successiebelasting: € 165.823,5

Van uw totale vermogen blijft aldus over:
 • De woning: € 300.000
 • Uw spaarboekje: € 350.000 - € 21.810 - € 23.250 - € 165.823.5 = € 139.116.5
 • Samen (afgerond) € 440.000
Aangezien Jan bovendien wilsonbekwaam is zal zijn geld beheerd worden door Mia onder toezicht van een vrederechter. Mia is echter niet erg enthousiast dat zij verantwoordelijk is voor de zorg van haar broer onder toezicht van een vreemde buitenstaander die de familiale geplogenheden helemaal niet kent.

Rekening houdende met bovenstaande beslist u een beroep te doen op de AXIS Stichting.

Oplossing

Na overleg met de planningsadviseur wordt het volgende beslist:

 • Jan krijgt zijn reserve (wettelijk deel waar hij altijd recht op heeft) in geld. Deze reserve bedraagt 1/3de van 650.000 of € 216.667.  Wij ronden dit af op € 220.000. 
 • Mia krijgt de rest 

De € 220.000 wordt direct onder vorm van een notariële schenking in een fonds op naam van Jan gedeponeerd bij de AXIS Stichting. Deze schenking gebeurt aan een tarief van 5.5%. Samen met de notariskosten komen we op € 15.000 die u ten laste neemt.
Veronderstel dat u komt te overlijden op uw 82 jaar.

Uw nalatenschap ziet er nu als volgt uit:

 • Woning: € 300.000
 • Spaarboekje: € 130.000 - € 15.000 van de schenking = € 115.000.

Deze nalatenschap gaat volledig naar uw dochter. De successierechten hierop bedragen € 40.350.

Om de situaties vergelijkbaar te houden gaan we ervan uit dat de tegemoetkomingen voor Jan voldoende zijn om in zijn onderhoud te voorzien en dat bij zijn vooroverlijden het fonds nog altijd € 220.000 bevat.

Door het toepassen van een optimalisatietechniek zal dit geld bij zijn overlijden toekomen aan zijn zus tegen een tarief van 3% zodat de eindafrekening er als volgt uit ziet:

 • Woning: € 300.000
 • Spaarboekje: € 350.000 - € 15.000 - € 40.350 - € 6.600 = € 288.050
 • Samen: € 588.050

Besluit

Resultaat van het gebruik van de AXIS Stichting:

 • Fiscale winst: € 588.050 - € 440.000 = € 148.050
 • Zorgplanning: door de beschikbaarheid van het fonds heeft Mia steeds het nodige budget om extra kosten voor haar broer te kunnen dragen zonder inmenging van een derde
 • Doordat Jan geen onroerende goederen krijgt zal hij ook geen onroerend inkomen kunnen verwerven waardoor zijn tegemoetkomingen zouden kunnen worden aange-tast.
 • U heeft de zekerheid dat de gelden professioneel beheerd worden
Home
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.